Skip to content

Projektituki

Myönnämme jäsenyhdistyksillemme ja piireillemme taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea varten on varattu määräraha liiton talousarvioon yhdistyksen projektituen nimikkeellä. Tukihakemukset käsittelee liiton valiokunta tämän ohjeen mukaisesti.

Piirien ja yhdistysten tekemät tukianomukset käsitellään liittomme valiokunnassa. Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaiskustannusta. Sitä voidaan myöntää tulevalle tai jo tapahtuneelle toiminnolle tai hankinnalle.

Projektitukea haetaan lomakkeella, jonka liitteenä tulee aina olla yhdistyksen tai piirin viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase. Hakemukseen voi liittää tarvittaessa myös muita liitteitä.

https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyksille/hae-projektitukea/