Skip to content
28.8.2020

Reserviläisliitto tiedottaa

Tiedote 28.8.2020
(julkaistu liiton verkkosivuilla)

Reserviläisliitto valmistelee parhaillaan uutta strategiaa vuosille 2021–2023. Nyt valmisteltava strategia on aikaisempiin strategioihin verrattuna uudenlainen. Strategiassa on nyt yksityiskohtaisia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita, mitkä ohjaavat tarkemmin liiton toimintaa ja kehittämistä tulevina vuosina. Toiminnanjohtaja Olli Nyberg valottaa lähestymistapaa:

– Uudenlaisella lähestymistavalla ja aiempaa konkreettisemmalla sekä mitattavammalla tavoitteenasettelulla pyrimme siihen, että strategia toteutuisi ja jalkautuisi aiempaa paremmin. Tavoitteet on tarkoitus siirtää vuosittain toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Hallitus seuraa tiiviisti sitä, miten strategian toteutuminen etenee.

Nyt lausuntokierrokselle lähtevä strategia käsitellään liiton kokouksessa Seinäjoella 21.11.2020. Palautetta siitä voi antaa 29.9. mennessä osoitteella jarjesto@reservilaisliitto.fi. Liittokokoukselle esitettävän strategian lyö lukkoon 10.10.2020 kokoontuva Reserviläisliiton hallitus. Toiminnanjohtaja Nyberg toivoo palautetta sekä liiton sisä- että ulkopuolelta.

– Toivomme yhdistystemme ja piiriemme antavan laajasti palautetta, jotta saamme laadittua mahdollisimman laajasti jäsenkuntamme toiveiden mukaisen strategia. Palautetta toivomme lisäksi ulkopuolisilta tahoilta, koska Reserviläisliitto on Suomen suurin, tunnetuin ja yhä useammin myös vaikuttavin maanpuolustusjärjestö.

Uusi strategia tulee näkymään vahvasti myös internetissä. Tavoitteena on, että sen keskeisten tavoitteiden toteutumisen kulloistakin tilannetta kuten esim. koko liiton puitteissa kertyneitä laukausmääriä voi seurata liiton nettisivuilla. Järjestelmän toimivuuden edellytyksenä on, että yhdistykset ja piirit raportoivat järjestetyistä tilaisuuksistaan ja tapahtumistaan sekä niiden osallistujamääristä mahdollisimman reaaliaikaisesti liiton internetsivujen uuden toimintakalenterin kautta.

Pääset strategialuonnokseen osoitteesta https://www.reservilaisliitto.fi/kirjoitus/uusi-strategia-lausuntokierrokselle/